Jenne De Potter

Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, Schepen, Voormalig burgemeester

  • Geboortedatum:

    8 oktober 1979

Algemene leiding en coördinatie - Autonoom gemeentebedrijf. Burgemeester van Zottegem en Vlaams parlementslid.
De voorbije 6 jaar hebben we ons hard ingezet om Zottegem opnieuw te laten bruisen en extra aantrekkingskracht te geven, denk maar aan de stadskernrenovatie, het nieuw administratief centrum Sanitary of het Beislovenpark.
Met uw steun zet ik me daar de komende 6 aar met volle goesting voor in.

  • Onze stad is meer dan ooit een warme, gezellige, bruisende en veilige stad geworden met tal van fijne evenementen en een sterk verenigingsleven.

  • We willen dit zo houden en waar mogelijk versterken, door het blijven ondersteunen van onze verenigingen en het aantrekkelijker maken van onze deelgemeenten.

  • Extra ondergrondse parkeergelegenheid in ons centrum zal de handel in onze stad ten goed komen.

Als vader en actief fietser wil ik blijvende aandacht besteden aan de verkeersveiligheid in onze stad en moeten we nog meer investeren in het patrimonium van onze stad. Met de bouw van een nieuwe cultuurzaal en een nieuwe academie voor Muziek, Woord en Dans, een nieuwe toekomst voor het stadhuis op de Markt en het verbeteren van onze verschillende ontmoetingscentra willen we het socio-culturele leven in onze stad een heuse duw in de rug geven.

De 22-jarige Jonah Penninck uit Sint-Maria-Oudenhove wordt voorzitter van CD&V Zottegem. Met zijn 22 lentes is hij de jongste…

Lees meer

Balegro bvba, de uitbater van de steengroeves in Balegem, heeft plannen om cementgebonden asbest in haar lege putten te storten.

Lees meer

Fuifzaal en feestzaal worden terug studeerplekken vanaf woensdag 27 mei 2020 Het stadsbestuur van Zottegem stelt twee grote…

Lees meer

Op 4 oktober is het ‘dag van de leerkracht’. Ook in Zottegem zetten honderden leerkrachten zich met hart en ziel in voor hun…

Lees meer