Het Vlaams agentschap voor afval- en bodembeleid OVAM trapte vorige week in Vlaanderen de campagne ‘De Grote Grondvraag’ op gang met als doel vervuilde of risicogronden op te sporen en terug gezond te maken. Alle grondbezitters kunnen informatie opzoeken over de grond waarop hij woont of werkt.

“Vanaf 20 november zullen ook de inwoners van Zottegem hun grond kunnen opzoeken op de website van De Grote Grondvraag (www.degrotegrondvraag.be). Ze vullen het adres in en zien meteen, aan de hand van beschikbare informatie, of ze met een risicogrond zitten of niet. Is dat het geval, dan geeft de OVAM stap voor stap aan wat je moet doen om de grond terug gezond te maken”, dat antwoord werd gegeven op de Gemeenteraad afgelopen maandag naar aanleiding van een vraag van de NVA-fractie bij monde van Cynthia Van Den Steen.

Schepen van leefmilieu Leen Goossens: “We willen ook de Zottegemse grondeigenaars ondersteunen bij het controleren, en waar nodig saneren, van hun grond. Het is belangrijk dat we er kunnen voor zorgen dat iedere Zottegemnaar  op termijn elke vierkante meter in Zottegem onbevreesd kan gebruiken om veilig te tuinieren, te spelen of kortom om op te leven. Wij hebben dan ook onmiddellijk ingestemd op de vraag van OVAM om ook de gegevens van Zottegem te publiceren op de website van de grote grondvraag”.

“Uit een inventaris van de OVAM blijkt dat er in Vlaanderen 85.000 risicogronden met een verhoogde kans op vervuiling liggen. De helft van deze gronden is nog nooit onderzocht. Een risicogrond is een grond waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd. Door het verhoogd risico op bodemverontreiniging is een bodemonderzoek nodig. Dat betekent echter niet dat er ook sprake is van bodemverontreiniging. Een oriënterend bodemonderzoek kan daar uitsluitsel over geven. Zo worden ernstig verontreinigde gronden tijdig opgespoord en aangepakt” besluit schepen Goossens.