Eén jaar… dat is de strakke deadline die we als stad kregen om een klimaatplan mee uit te werken. Een plan met de ambitie om de CO2-uitstoot op ons grondgebied met 40% te verminderen en de gevolgen van de klimaatverandering in te perken. Een intensief participatietraject en bijna één jaar later, ligt een regionaal en lijvig klimaatplan op tafel om goedgekeurd én uitgevoerd te worden. Met dit plan toont Zottegem het klimaatgezonde engagement dat we samen met twaalf andere steden en gemeenten uit de regio hebben opgenomen in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen.

Gedurfd plan voor een duurzame toekomst

Het is een plan met lef geworden. Doorheen het afgelegde traject werd immers duidelijk dat er een echte kentering moet komen om de ambitieuze doelstellingen te behalen tegen 2030: 40% minder CO2-uitstoot tegenover 2011 en een adaptatieplan om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 

De doelstellingen liggen echter niet zomaar binnen handbereik. We moeten durven breder, verder, toekomstgerichter denken en op basis daarvan actie ondernemen. Met een doordachte en doorgedreven visie onze manier van wonen, ruimtelijke ordening, mobiliteit, consumeren aanpakken.” Zegt schepen van leefmilieu Leen Goossens

Hoe pakken we dit concreet aan? Alle input uit het afgelegde traject werd in een uitgebreide beleidstekst gegoten. Samen met de andere partners in het project, kwamen we tot een top 20 van meest prioritaire maatregelen. De top 20 bundelt acties en maatregelen rond gebouwen, industrie, vervoer, energie, landbouw en adaptatie. Zo willen we in de regio bijvoorbeeld inzetten op:

  • De energie-efficiëntie en het comfort voor de gebruikers van de gemeentelijke gebouwen verbeteren door bv. hoogrendementsbeglazing te plaatsen, over te schakelen van stookolie naar aardgas, de verlichting te optimaliseren, …
  • -Scholen en (jeugd)verenigingen in het klimaatverhaal betrekken door bv. scholen energiecoaching aan te bieden, multifunctioneel gebruik van bestaande en nieuwe gebouwen voor (jeugd)verenigingen te stimuleren, …
  • Een duurzamer woonbeleid door bv. co-housing te stimuleren, leegstaande woningen te vermijden, conformiteitsattesten of EPC in te zetten als instrument bij energetische renovaties (bij huurwoningen), …
  • Productie van stroom via zonnepanelen verhogen door bv. in te zetten op zonnepanelen op (landbouw)bedrijven, actief op zoek te gaan naar mogelijke projecten voor een energiecoöperatie, …
  • Blauwgroene netwerken creëren door bv. meer natuurgebieden te beschermen en in te richten, exoten te bestrijden, ontharden aanmoedigen, …
  • Het stimuleren van gedeeld vervoer, door bv. Autodelen te faciliteren, in te zetten op deelfietsen, …

Om er voor te dat dit plan geen dode letter blijft wordt een klimaatfonds opgericht onder de  13 deelnemende steden en gemeenten van dit project.  De Stad Zottegem zal vanaf 2019 jaarlijks €60.000 werkingsmiddelen storten in het fonds. In totaal wordt voor de 13 steden en gemeenten jaarlijks een werkingsbudget van 500.000€ voorzien. Bedoeling hiervan is uiteraard om de voorgestelde maatregelen om te zetten in concrete acties.

Aldus de schepen.

 

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.