Ruimte en leefbare dorpen

De afgelopen jaren heeft Zottegem een grote sprong voorwaarts gezet qua huisvesting. Met de afronding van het project Tramstatie, de nieuwe Leliesite en tal van andere nieuwe moderne woonsites, zoals bijvoorbeeld het oud klooster (Triamant) in Sint-Maria-Oudenhove. Daarenboven werd de strijd aangegaan tegen leegstand enverkrotting en daalde de leegstand in ons stadscentrum. 

In Zottegem is het aangenaam wonen, met veel natuur, mogelijkheden tot ontspanning en voor wie dat nodig heeft de nodige zorg, dichtbij en op maat. Ook de komende jaren willen we hier verder op inzetten: een gezonde mix tussenjong en oud in kwaliteitsvolle en betaalbare woningen.

  • Nieuwe woonprojecten zoals op de site oud-college, de Lelie of het woonproject in Velzeke realiseren;
  • activeren van wonen op bovenverdiepingen in winkelstraten bij nieuwbouw of verbouwing;
  • voldoende speel- en sportpleintjes en ontmoetingsplaatsen in dichtbevolkte wijken en in de deelgemeenten;
  • strijd tegen leegstand en verkrotting blijven aanpakken;
  • dorpskernen verder opfrissen.