Zottegem mag fier zijn op haar sterke professionele zorg- en dienstverleningsnetwerk.

In onze stad kan jong en oud genieten van een aanpast zorgaanbod, gaande van kinderopvang voor onze allerkleinsten, sociale huisvesting en hulp voor zij die het wat moeilijker hebben en kwaliteitsvolle en betaalbare zorg op maat in de woonvorm die het best beantwoordt aan de behoeften van de senior.

CD&V blijft vasthouden aan deze hoge standaard en wil zij die het nodig hebben ten volle ondersteunen, steeds met de hoogste kwaliteit en betaalbaarheid als norm.

Onze engagementen:

  • Strijd tegen vereenzaming opvoeren;
  • Waarderen van mantelzorgers en vrijwillgers;
  • Aanbod kinderopvang doen stijgen;
  • Actieve drugspreventie met politie en scholen;
  • De toegankelijkheid van de openbare ruimte verhogen en verder sensibiliseren voor toegangkelijkheid van de private ruimte.