Het onderwijs in onze stad staat op een bijzonder hoog niveau.

Vanuit de hele regio zakken leerlingen naar onze stad af om er een kwalitatief onderwijs te krijgen. Ook ons kunstonderwijs excelleert en heeft een zeer brede waaier aan opleidingen.

We willen ons stedelijk onderwijs verder doen groeien door te investeren in kwaliteitsvolle infrasctructuur om zo het stijgend leerlingenraad het hoofd te bieden. Daarnaast willen we ons jeugdhuis verder uitbouwen en zullen we in iedere deelgemeente een veilige speelomgeving voorzien.

  • Bouw van een nieuwe stedelijke academie voor muziek, woord en dans;
  • Investeren in infrastructuur van stedelijke scholen;
  • Waar mogelijk inrichten van schoolstraten;
  • Iedere deelgemeente voorzien van een ruim, modern en veilig speelplein;
  • Nieuwe inspiratie voor het jeugdhuis 'De Muze';
  • Uitbouw van een groot centraal speelplein op de Bevergemse Vijvers;
  • Verder ondersteunen van de jeugdverenigingen.